Vertalingen

Vertalen is niet simpelweg het woord-voor-woord omzetten van de ene taal in de andere

De vertaler moet de tekst ook begrijpen. Niet alleen de afzonderlijke woorden en de zinsbouw, maar ook inhoudelijk. Daarom vertalen onze vertalers altijd naar hun moedertaal en zijn ze gespecialiseerd in verschillende vakgebieden. Bij ons zal een technische vertaler niet in worden gezet voor een juridische of medische opdracht. Marketing- en communicatieteksten vragen ook om een andere benadering en worden door een creatieve vertaler vertaald. Elk vakgebied vereist gespecialiseerde vertalers die beschikken over de benodigde kennis en die vertrouwd zijn met het vakspecifieke taalgebruik.

Technische vragen of terminologische problemen van vertalers kunnen vaak intern worden beantwoord of opgelost door de technische redacteurs die bij DOCTEC in dienst zijn. Desondanks zullen sommige vragen worden teruggekoppeld naar de klant om de juiste vertaling te kunnen waarborgen.

Onze voornaamste vakgebieden zijn:

 • Machine-, installatie- en apparatenbouw (alle sectoren)
 • Scheepvaart, Scheepsbouw, Maritiem, Offshore
 • Geneeskunde en medische technologie
 • Recht (contracten, vonnissen, correspondentie, officiële verklaringen, …)
 • Economie (balansen, jaarverslagen, overeenkomsten, …)
 • Marketing (brochures, reclamefolders, flyers, websites, …)

Wij breiden ons aanbod voortdurend uit. Kijk dus regelmatig op onze website of neem gerust contact met ons op. Op aanvraag sturen wij u graag onze referenties toe.

Interesse? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan. Stuur ons uw bestanden per e-mail toe of neem contact op met één van onze projectmanagers.

Workflow - van origineel naar vertaling

Er zit wellicht meer achter dan u denkt

 

nach oben

Talen

DOCTEC biedt u vertalingen in en uit bijna alle talen van de wereld. Van Chinees tot Farsi. Van Mexicaans tot Hongaars. Onze vertalers zijn van alle markten thuis.

nach oben

Revisie

Beschikt u al over een tekst in een vreemde taal en wilt u deze tekst laten reviseren? Uiteraard willen onze vertalers dat graag voor u doen. Eventuele wijzigingen kunnen dan bijvoorbeeld als commentaar in Word of in een PDF-bestand worden weergegeven.

nach oben

Beëdigingen

Bij documenten die bestemd zijn voor officiële doeleinden, volstaat een gewone vertaling vaak niet. Dit geldt voor vertaalde documenten die in het buitenland bij de rechtbank of een overheidsinstantie rechtsgeldig moeten zijn. Deze vertalingen moeten beëdigd worden. Dit gebeurt door een vertaler die door de rechtbank is beëdigd en de bevoegdheid heeft een gewaarmerkte of beëdigde vertaling af te geven. De vertaling wordt voorzien van een waarmerk, een officiële stempel en de handtekening van de beëdigde vertaler. De beëdigde vertalingen worden vastgehecht aan:
         -  de uitgeprinte scan,
         -  het origineel,
         -  of een beëdigde kopie die bij de ambtelijke instantie kan worden opgevraagd.

Voorbeelden van documenten die vaak worden beëdigd:

 • Diploma's en certificaten (opleidingsdiploma, arbeidscertificaat, …)
 • Aktes (geboorteakte, huwelijksakte, scheidingsakte, …)
 • Contracten, jaarverslagen, inschrijvingen van het handelsregister
 • Officiële documenten (rijbewijs)
 • Vonnissen
nach oben

Translation Memory systeem

Trados en Transit

Een Translation Memory bespaart u veel tijd en geld bij het vertaalproces.

Wat is een Translation Memory systeem?
Allereerst is het belangrijk om te weten dat een Translation Memory systeem (TM-systeem) de vertaling NIET automatisch genereert, geen Google-vertaling dus. Het TM-systeem is een hulpmiddel voor de vertaler, net zoals u misschien Word gebruikt bij het schrijven van teksten. Word schrijft de teksten niet automatisch, dat doet u zelf. Hetzelfde geldt voor een vertaler die gebruik maakt van een TM-systeem zoals Trados, Transit of Across. De vertaler vertaalt de tekst zelf, het Translation Memory systeem is slechts het hulpmiddel.

Hoe bespaart een TM-systeem tijd en geld?
Achter de Translation Memory systemen gaan vertaalgeheugens schuil. De kern daarvan bestaat uit een database. Aanvankelijk is deze database leeg, maar tijdens het vertalen wordt deze gevuld met tekstsegmenten (een zin of zinsdeel) uit de bron- en doeltaal. Elk brontaalsegment wordt met het corresponderend doeltaalsegment in het Translation Memory (TM) opgeslagen. Als een zin of zinsdeel zich herhaalt, stelt het systeem de opgeslagen vertaling voor. De vertaler moet dan beslissen of de voorgegeven vertaling past of niet. Zo ja, kan de vertaler de vertaling met een muisklik bevestigen en zich richten op het volgende segment. Als de vertaling niet past, bijv. omdat de context anders is, kan de vertaler de voorgestelde vertaling aanpassen of opnieuw vertalen.
De gekoppelde bron- en doelsegmenten blijven opgeslagen in het Translation Memory. Bij een nieuwe opdracht zal de vertaler het Translation Memory van eerdere vertalingen in het systeem openen. Komt in het nieuwe document een zin voor die voorheen in een ander document is vertaald, stelt het systeem ook hier de opgeslagen vertaling voor. Hoe meer documenten worden vertaald en hoe meer deze op elkaar lijken, des te groter het Translation Memory en des te groter de kans op herhalingen en voorvertalingen. Deze voorvertalingen besparen de vertaler tijd en geld. Wij berekenen dit kostenvoordeel uiteraard aan u door.

Wat kunnen de Translation Memory systemen nog meer?
De te vertalen documenten worden vooraf door het systeem geanalyseerd om te bepalen hoeveel woorden al voorvertaald zijn, hoeveel woorden in het document worden herhaald en hoeveel woorden nieuw moeten worden vertaald. Aan de hand van deze analyse kunnen wij u een gedetailleerde offerte aanbieden.
Een ander belangrijk voordeel van Translation Memory systemen is de integratie met terminologietools. Om duidelijk te maken wat hiermee wordt bedoeld, geven wij u een voorbeeld: Veel woorden kunnen op verschillende manieren worden vertaald. In een tekst of binnen een bedrijf is het echter belangrijk om één vertaling te kiezen en deze consequent toe te passen, zodat de lezer (en daar draait het allemaal om) niet in de war raakt. Het Nederlandse woord “ventilator” kan, afhankelijk van de context of smaak, in het Engels met “fan”, “ventilating fan”, ventilator”, “cooling fan” of “blower” worden vertaald. Als u voor "fan" heeft gekozen, kan het woord in een terminologielijst worden ingevoerd. De vertaler kan de lijst vervolgens in het Translation Memory systeem openen. Telkens als het woord "ventilator" in het Nederlandse document voorkomt, stelt het systeem de vertaling “fan” voor. Op deze manier wordt gewaarborgd dat bepaalde woorden altijd op dezelfde wijze worden vertaald, ook als er meerdere vertalingen mogelijk zijn.

Worden de bronbestanden door de vertaler overschreven?
Nee, de vertaler opent de bronbestanden in het Translation Memory systeem en vertaalt de teksten in het programma. De bronbestanden worden geconverteerd, zodat ze door het Translation Memory systeem kunnen worden gelezen. Ze worden omgezet in een zogenaamde gecodeerde tekst (vergelijkbaar met XML-bestanden). Simpel gezegd: de bestanden worden omgezet naar tekst zonder opmaak. De opmaakkenmerken worden in een tag opgeslagen en zijn voor de vertaler ontoegankelijk. De vertaler kan de opmaak op deze manier niet verstoren. Nadat de vertaler alles heeft vertaald, worden de opmaakkenmerken en de vertaalde tekst samengevoegd en geconverteerd naar het originele bestandsformaat. Het vertaalde bestand is dan weer een Word- of InDesign-bestand, waarvan de opmaak gelijk is aan het origineel. De kwaliteit van de opmaak van het bronbestand ziet men terug in de eindversie
Omdat de tekst en de opmaak van elkaar worden gescheiden, vormen PDF-bestanden vaak een probleem. Deze moeten eerst met een tekstherkenningsprogramma in een leesbaar bestandsformaat, zoals DOC of RTF worden omgezet (bij sommige TM-systemen is een dergelijk programma geïntegreerd, maar die werken nog niet perfect). Het geconverteerde document lijkt qua lay-out op het originele PDF-bestand, maar de "echte" opmaak ontbreekt. Met als gevolg dat de lay-out van de vertaling vaak slecht is en nabewerkt moet worden. Zie voor meer informatie bestandsformaten.

Hebt u nog vragen?
Wij helpen u graag, dus neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u demonstreren hoe onze vertalers met deze Translation Memory systemen werken.

Bestandsformaten

Wij kunnen alle gangbare bestandsformaten vertalen

De hieronder genoemde bestandsformaten kunnen bij DOCTEC direct met behulp van het Translation Memory systeem worden vertaald. De lay-out blijft daarbij behouden. Aangezien wij over deze softwarepakketten beschikken, kunnen wij de lay-out achteraf controleren en eventueel wijzigen.

 • Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Access
 • Adobe: InDesign, Framemaker, Pagemaker, Illustrator
 • Corel: Corel Draw, Ventura
 • Broadvision: Interleaf, Quicksilver
 • Quark: Quark Xpress
 • overige formaten: text bestanden (txt), html, xml, PDF, csv...

Er zijn nog veel andere bestandsformaten die wij ook kunnen vertalen, dus neem gerust contact met ons op.

Opmerking met betrekking tot PDF-bestanden: natuurlijk kunnen wij ook PDF-bestanden vertalen. Houd daarbij rekening met het volgende:

PDF-bestanden moeten met een tekstherkenningsprogramma in een Word-bestand worden omgezet. Daarbij gaat de oorspronkelijke opmaak verloren. Het geconverteerde bestand lijkt qua lay-out vaak wel op het origineel, maar is niet ideaal om te vertalen. De tekst moet vooraf of achteraf nog bewerkt worden. Hierbij ontstaan natuurlijk extra kosten, die vermeden kunnen worden als u het originele bestand ter beschikking stelt.

of

De vertaler werkt zonder het Translation Memory systeem en typt de vertaling direct in een Word-document. De opmaak wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. Daarnaast kunt u niet profiteren van eventuele herhalingen en voorvertalingen. Draait het alleen om het begrijpen van de tekst en is de lay-out onbelangrijk, dan is dit een goede oplossing.

De fabrikanten van de Translation Memory systemen adverteren met systemen die ook PDF-bestanden direct kunnen vertalen, maar uit onze ervaring blijkt dat deze functie nog niet optimaal functioneert.

Laat, waar mogelijk, altijd de originele bestanden vertalen.

nach oben

Tolken

Bent u op zoek naar een tolk die u tijdens een zakelijke vergadering, contractuele bespreking of technische scholing bijstaat, neem dan gerust contact met ons op. Tolken horen ook bij ons aanbod.

nach oben

FTP-server

Zijn uw bestanden te groot om via e-mail te versturen?

Zijn uw bestanden te groot om via e-mail te versturen? Klanten kunnen toegang tot onze FTP-server krijgen. Op deze manier kunnen grote bestanden worden uitgewisseld. Denk daarbij aan InDesign-, Quicksilver- of QuarkXpress-bestanden. U kunt uw bestanden naar onze FTP-server uploaden en deze ook weer downloaden als de vertaling is afgerond.

nach oben

Prijzen

Onze prijzen zijn afhankelijk van de talencombinatie. Op verzoek sturen wij u graag een actuele prijslijst.

nach oben

Offerte

Onze projectmanagers staan voor u klaar en stellen graag een vrijblijvende offerte voor u op. Stuur ons uw bestanden per e-mail (het liefst de originele bestanden – zie PDF ). Ook als u te maken hebt met speciale of grote projecten helpen wij u graag verder. Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

nach oben