Technische documentatie

Goede technische documentatie zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Producten worden steeds gecompliceerder en uitgebreider. In de documentatie wordt het gehele productieproces (machines, installaties, apparaten, …) beschreven. Daarnaast wordt de exploitant gewezen op het veilige gebruik van de producten. Potentiële gevaren die bij het gebruik van of de omgang met de producten ontstaan, worden beschreven.

DOCTEC Gebäude

Hierbij spelen regels (bijv. aansprakelijkheidsregelingen), normen en/of Europese Richtlijnen een belangrijke rol. Bepalend op dit gebied is de EG-Machinerichtlijn. Alle machines die bestemd zijn voor de Europese markt moeten aan de eisen van deze richtlijn voldoen. Andere belangrijke richtlijnen zijn o.a. de Laagspanningsrichtlijn, de ATEX-richtlijn, de Richtlijn Drukapparatuur of de Algemene Productveiligheidsrichtlijn. Daarnaast moet uiteraard de nationale wetgeving in acht worden genomen, bijv. de Wet op medische hulpmiddelen. De internationale normen (DIN, ISO, ANSI, ... ) mogen natuurlijk ook niet buiten beschouwing worden gelaten. Aangezien normen voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, moet de technische redacteur op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen.

naar boven

Gebruiks- en montagehandleidingen

Onze ervaren redacteurs schrijven zelf of ondersteunen u bij het schrijven van gebruiks-, onderhouds- of montagehandleidingen. Zij zorgen ervoor dat de exploitant van uw producten deze ook adequaat en veilig gebruikt. Lichamelijk letsel en materiële schade moeten te allen tijde voorkomen worden. Onze redacteurs zijn bekend met de relevante richtlijnen en normen en zullen deze dienovereenkomstig toepassen.

naar boven

Risicoanalyse

De machinerichtlijn schrijft voor dat er een risicoanalyse of risicobeoordeling opgesteld wordt. Toch heeft dit voor bedrijven vaak niet de hoogste prioriteit.

Onze redacteurs helpen u graag bij het opstellen van een risicoanalyse..

naar boven

Advies

DOCTEC Gebäude

Hebt u vragen of wilt u advies over technische documentatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vraagt u zich af of uw handleidingen aan de actuele richtlijnen en normen voldoen of wilt u handleidingen opstellen en bent u geïnteresseerd in een spoedcursus? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag!

naar boven